blog của Thuận

Ra sách

Leave a comment

Hôm qua “T. a disparu” ra lò.

Thấy dọa là mùa sách này có 646 tiểu thuyết, cả Pháp lẫn dịch. Hóa ra cũng lắm người nghĩ viết văn để đỡ phải gặp bác sĩ tâm thần.

Vớ vẩn thế mà hại nhau. Độc giả vào hiệu, hoa mắt chẳng thấy sách mình đâu.

Đã mua  sẵn 3 hộp doliprane, mỗi hộp 16 viên 500.

12h đêm, uống một viên là mấy phút sau ngủ phe phe.

Buổi ký sách đầu tiên sẽ ở Phénix (số 72, đại lộ Sébastopol, quận 3), ngày 12 tháng 10. Lần trước cũng ký Chinatown ở đây. Thấm thoát mà đã hơn 3 năm.

Còn bây giờ thì lại “Tháng Tư Eo vì”. Vẫn đang trong công trường ngổn ngang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s